Kontakt

Městys Bohdalov
Bohdalov 250
592 13 Bohdalov

tel.: 566 677 137
bohdalov@bohdalov.cz
IČ: 00294004
DIČ: CZ00294004
ID dat. schránky: 8qnbffj

Bankovní spojení

KB Žďár nad Sázavou
4126 751 / 0100

Pracovní doba

Po 7:00 — 17:00
Út 7:00 — 15:30
St 7:00 — 17:00
Čt 7:00 — 15:30
7:00 — 14:00

Úřední hodiny

Po 8:00 — 17:00
St 8:00 — 17:00

Bohdalov

Městys Bohdalov je vzdálen 11 km od Žďáru n.Sáz. a 26 km severovýchodně od Jihlavy. V roce 1999 získal znak a prapor. Úřad městyse má působnost i v obci Chroustov. 

Z první písemné zprávy z r. 1349 je známo, že Bohdalov, v německých textech pod názvem Bochdalau, byl tehdy již městečkem a patřil k hradu Osové v okrese velkobítešském. Byl v majetku pánů z Ronova. V letech 1448 – 1551 vlastnili Bohdalov páni z Pernštejna postoupením od Václava Šturma z Ronova a Mitrova. Za dob správy tímto slavným rodem byl v městečku postaven pivovar, vinopalna, měšťanům bylo uděleno právo várečné. V roce 1551 prodali Pernštejnové Bohdalov Václavu Chroustenskému z Malovar a Chroustenic. Koncem 16. století však tento rod přesídlil do obce Černá a městečko tak ztrácelo na významu. Po roce 1620 Bohdalov připadl italským hrabatům Collalte San Salvatore, pod jejichž správou bylo obyvatelstvo utiskováno robotou a nebyla respektována městská práva. Od poloviny 19. století se mohli obyvatelé Bohdalova znovu dovolávat svých práv. Docházelo k výraznému zvelební městečka, v obci se rozvíjí průmysl a to především zásluhou významného rodáka, říšského rady a poslance zemského sněmu Jana Nepomuka Heimricha. Jeho přičiněním byl v roce 1874 založen Sbor dobrovolných hasičů Bohdalov, který se řadí mezi nejstarší hasičské sbory na okrese.

Obci vévodí dominanta - kostel sv. Vavřince, který je postaven ve slohu barokním, byl založen asi v 2. pol. 13 stol. a v letech 1736 – 1759 přestavěn. V r. 2001 byla provedena oprava střechy a nová fasáda kostela.

V období 20. a 30. let dvacátého století se v obci rozvíjel politický život, kulturní a osvětová činnost, probíhala pozemková reforma, stavěl se družstevní lihovar, zdravotní středisko, cihelna, silnice. Po II. světové válce vedla obnovená svoboda k nebývalému ruchu ve veřejném životě obce, v r. 1948 otevřen kulturní dům, v r. 1958 ukončena výstavba obecního vodovodu, v r. 1965 otevřena hasičská zbrojnice, v roce 1973 byla zahájena výuka v nové budově ZŠ, v r. 1982 se Bohdalov dočkal nové MŠ. Dobré jméno republiky, ale i Bohdalova šířili ve světě autokrosoví závodníci, několikanásobní mistři republiky, rodáci p. B. Křesťan st. a p.B. Křesťan ml., který se stal v roce 1987 mistrem Evropy v autokrosu.

V posledním desetiletí se v obci úspěšně rozvíjí podnikatelská sféra, proběhla transformace zemědělského družstva, pokračuje nová výstavba rodinných domů. V obci působí několik zájmových sdružení, která svou činností nejen zviditelňují obec, ale podílejí se i na organizování kulturních či sportovních akcí v obci. Mezi ně patří dobrovolní hasiči sklízející úspěchy na soutěžích ve všech věkových kategoriích, fotbalisté, jejich družstva dorostu i mužů postoupila do vyšších soutěží, chovatelé, kteří pořádají v obci velké výstavy. Dále zde působí místní myslivecké sdružení, místní organizace zahrádkářů a kapela Bohdalověnka, která doprovází většinu akcí konaných v obci. Bohdalovští divadelní ochotníci působili v obci od roku 1910 až do roku 1972, tradice ochotnického divadla byla v Bohdalově znovu obnovena v r. 1992 a spolek se každoročně představuje nastudováním divadelní hry. V minulých letech se zapojila do ochotnického divadla i bohdalovská mládež uvedením dětských divadelních představení.

Bohdalov láká turisty především nově vyhlášeným Bohdalovským přírodním parkem se spoustou rybníků, rašeliništi a bohatou faunou. Bohdalov je jeho centrem, tento park však sahá až k obcím Budeč, Nové Veselí, Matějov.