Kontakt

Městys Bohdalov
Bohdalov 250
592 13 Bohdalov

tel.: 566 677 137
bohdalov@bohdalov.cz
IČ: 00294004
DIČ: CZ00294004
ID dat. schránky: 8qnbffj

Bankovní spojení

KB Žďár nad Sázavou
4126 751 / 0100

Úřední hodiny

Po   8:00 — 17:00
St   8:00 — 17:00

Průzkum veřejného mínění obyvatel Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina se obrací na občany s žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020.

Průzkum bude v našem kraji probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku,  který je dostupný pod následujícím odkazem: https://kraj-vysocina-kriminalita-pr.vyplnto.cz/

Průzkum veřejného mínění mezi občany se na Vysočině realizuje už potřetí a naposledy se uskutečnil v roce 2016. Kraj Vysočina ho organizuje pravidelně ve čtyřletých cyklech a sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021–2025 . 

Zároveň krajský úřad prosí o šíření informace o průzkumu veřejného mínění mezi organizace, se kterými spolupracujete/příbuzné a přátele, tak abychom získali maximální vzorek respondentů a v připravované koncepci kriminality zohlednili názory co nejširší cílové skupiny.

Děkujeme za Vaše zapojení do tohoto průzkumu.