Povinně zveřejňované informace

1. Název

Městys Bohdalov

2. Důvod o způsob založení

Obec Bohdalov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích dne 1. 1. 1980. S účinností od 12. 4. 2007 byla Obec Bohdalov v Kraji Vysočina stanovena předsedou Poslanecké sněmovny dle § 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29, odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb. městysem. Městys Bohdalov vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městyse Bohdalov
Bohdalov 250
592 13  Bohdalov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městyse Bohdalov
Bohdalov 250
592 13  Bohdalov

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa:   8:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 566 677 137

4.5 Čísla faxu
fax není využíván

4.6 Adresa internetové stránky oficiální:
https://www.bohdalov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
ID datové schránky: 8qnbffj

starosta: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
matrika: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
účetní: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4126751, kód banky: 0100
Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

6. IČO

00294004

7. DIČ

CZ 00294004

8. Dokumenty

8.1 Územní plán
8.2 Závěrečný účet
8.3 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu městyse (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo do datové schránky ID 8qnbffj.

Poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na úřadě městyse v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu úřadu městyse (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo do datové schránky ID 8qnbffj.

11. Opravné prostředky

soubor ke stažení, [pdf, 105 kB]

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na městys:

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

Odhláška psa

Žádost o dotaci - fyzické osoby

Žádost o dotaci - právnické osoby

Žádost o změnu územního plánu


Tyto formuláře lze získat také na úřadě městyse v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy městyse jsou dostupné na internetových stránkách městyse, odkaz Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad
[PDF, 997 kB] je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Městys Bohdalov v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence
Městys Bohdalov v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019

2020

2021

2022

2023

 

All Rights Reserved, BOHDALOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran), které mohou být pro návštěvníka Webových stránek zajímavé, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.