Czech point

Co je to Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan- veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí

  • Rejstřík trestů

Tyto služby jsou poskytovány na Úřadě městyse Bohdalov, Bohdalov 250 v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Ceník služeb poskytovaných za ověřené výstupy

Obchodní rejstřík 100,- Kč za 1. stranu 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Živnostenský rejstřík 100,- Kč za 1. stranu 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Katastr nemovitostí 100,- Kč za 1. stranu 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Rejstřík trestů 100,- Kč za výpis  


Doklady, které je třeba při žádosti o výpis předložit

U neveřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele nebo fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Rejstřík trestů Pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud bude někdo žádat o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
All Rights Reserved, BOHDALOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti