Sběrný dvůr

Občané mohou ve sběrném dvoře bezplatně odevzdávat tyto odpady:

 • papír
 • plasty
 • sklo, tabulové sklo
 • použité jedlé oleje z domácností v plastových, dobře uzavřených nádobách (PET) zašroubovaných na závit
 • objemný odpad
 • elektro odpad
 • pneumatiky (do odvolání příjem zastaven)
 • kovy
 • stavební odpad z drobných úprav domácností
 • textil, který není určen k dalšímu použití nebo nošení
 • nebezpečný odpad

Podrobně druhy odpadu zde [PDF, 362 kB]

 

POZOR! 

Z provozních důvodů je od 02.05.2022 do odvolání zastaven příjem pneumatik na sběrném dvoře.

Obnovení příjmu pneumatik bude znovu předem ohlášeno. Děkujeme za pochopení.

 

Provozní doba

celoročně 

středa 14.00 – 17.00 hod
sobota 09.00 – 12.00 hod

 

Občané budou přivezený, vytříděný odpad odevzdávat jednotlivě pověřenému pracovníkovi sběrného dvora.

Žádáme občany, aby odpady předávali průběžně, zbytečně se neshromažďovali v areálu sběrného dvora a netvořili dlouhé fronty na předání odpadů obsluze.

Upozorňujeme na zákaz v areálu sběrného dvora:

 • volného pohybu osob
 • zákaz kouření
 • zákaz odnášení uloženého odpadu
 • zákaz manipulace s plamenem

 

Plocha k ukládání biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností 

Je určena pro občany k odkládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu jako např. zeleně a větví ze zahrad

a je umístěna naproti čistírně odpadních vod směr Pokojov.

Občané odpad odkládají samostatně v určenou provozní dobu.

Žádáme občany, aby odkládali jen materiál, který je k tomu určen. Biologický odpad vhodný k ukládání viz odkaz.

PROVOZNÍ DOBA

1. dubna - 30. listopadu 

PONDĚLÍ

7:00 – 10:00 hod

 

STŘEDA

7:00 – 10:00 hod

18:00 - 19:30 hod

SOBOTA

7:00 – 10:00 hod

18:00 - 19:30 hod

 

 

Splatnost místních poplatků za komunální odpad

Oznamujeme, že splatnost místních poplatků je 30. června. 

Podrobně Splatnost místních poplatků (bohdalov.cz)

 

Přehled výdajů dle jednotlivých složek odpadů

Přehled množství jednotlivých složek odpadu a vynaložených nákladů 2022

Přehled množství jednotlivých složek odpadu a vynaložených nákladů 2020-2021

 

Informace o vytříděném odpadu

Společnost ELEKTROWIN a.s. vydává pro městys Bohdalov osvědčení o množství odevzdaných elektrozařízení a údaje o jejich recyklaci.

Výsledky sběru elektrozařízení za rok 2022

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí 2022

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí 2021

Společnost EKO-KOM, a.s. informuje o množství odpadů z obalů, které městys Bohdalov vytřídil za jednotlivá období.

Informace o množství vytříděných odpadů z obalů za 1.Q/2023

Informace o množství vytříděných odpadů z obalů za 4.Q/2022

Informace o množství vytříděných odpadů z obalů 2021

Osvědčení o úspoře emisí 2021

 

Umístění zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad

Papír a plasty

- za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

- u budovy Bohdalov č.p. 125 – bývalá firma Naturamyl, p. č. KN 2147/1

- u domu Bohdalov č.p. 86, p. č. KN 2160/2

- u domu Bohdalov č.p.294, p. č. 2092/2 - Žlíbky I

- před budovou Základní školy v Bohdalově č.p. 205

- u prodejny Jednoty v Chroustově č.p. 31, p. č. KN 628/4

- ve sběrném dvoře*

Sklo

- za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

- u budovy Bohdalov č.p. 125 – bývalá firma Naturamyl, p. č. KN 2147/1

- u domu Bohdalov č.p. 86, p. č. KN 2160/2

- u domu Bohdalov č.p.294, p. č. 2092/2 - Žlíbky I

- u prodejny Jednoty v Chroustově č.p. 31, p. č. KN 628/4

- ve sběrném dvoře*

Kovy

- za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

- ve sběrném dvoře*

Jedlé tuky a oleje

- za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

- u prodejny Jednoty v Chroustově č.p. 31, p. č. KN 628/4

- ve sběrném dvoře*

Biologické odpady

- za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

- u prodejny Jednoty v Chroustově č.p. 31, p. č. 628/4

- na vymezené ploše naproti nové ČOV, poblíž silnice č. 388 ve směru na Pokojov, p. č. 1972/3 v k.ú. Bohdalov

- ve sběrném dvoře*

Nebezpečné složky komunálního odpadu

- ve sběrném dvoře*

Objemný odpad

- ve sběrném dvoře*

Použitý textil v rámci odpadového režimu

- ve sběrném dvoře*

Oděvy v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití

-  za prodejnou Jednoty v Bohdalově č.p. 46, p. č. KN 2211

Drobná elektrozařízení a baterie

- v zádveří budovy úřadu městyse, Bohdalov 250

 Elektrozařízení, akumulátory a pneumatiky

- ve sběrném dvoře*

 

* Sběrný dvůr je umístěn v Bohdalově, poblíž silnice č. 388 směr Pokojov, p. č. 1952/8

 

Tašky na tříděný odpad

Úřad městyse nabízí zdarma domácnostem Bohdalova a Chroustova sadu tašek na třídění odpadu. 

Více Tašky na tříděný odpad (bohdalov.cz)

 

Jak předcházet vzniku odpadů

20230421120101535 0001

20230421120115734 0001

Program předcházení vzniku odpadů ČR - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Odpady | tříděníodadu.cz (trideniodpadu.cz)

Jak třídit – Informace ze světa třídění, recyklace a využití odpadů (jaktridit.cz)

Web věnovaný třídění odpadů v Kraji Vysočina (trideni.cz)

 

 

 

 

All Rights Reserved, BOHDALOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran), které mohou být pro návštěvníka Webových stránek zajímavé, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.