Historie Historie

Vývoj obce po roce 1945

Osvobozená republika se snaží rychle přecházet na mírový život. 19. 8. 1945 byla v obci na radnici veřejná volba nového MNV složeného ze zástupců čtyř politických stran. Prezident vyhlašuje mobilizaci několika ročníků. Z Bohdalova nastupuje 15 mužů do armády. V důsledku odsunu Němců a potřeby rychlého osídlení pohraničí i z naší obce odcházejí 23 rodiny (celkem 113 osob) hledat si nové domovy do pohraničí. 

Více..

Druhá světová válka

V letech 1937 – 1938 nebyla místní kronika vedena. Novým kronikářem se stal p.František Blaha, který dodatečně na základě písemných dokladů, popř. výpovědí očitých svědků pořizuje stručný záznam událostí z tohoto období. Popisuje vývoj událostí vedoucích k Mnichovu 1938 a k Protektorátu, dále popisuje historii let 1939 – 1945. Uvádí, že v době okupace byla kronika uložena v Brně v zemském archivu, po okupaci vrácena obci.

Více..

Vývoj obce po roce 1918

Po vytvoření samostatného státu se v r. 1920 osamostatnily obce, které patřily do zdejšího obvodu. Rozvíjí se především politický život, kulturní a osvětová činnost, probíhá pozemková reforma. Kronikář se zmiňuje i o epidemii tzv. španělské chřipky, která postihla válkou vyčerpané a zbídačené lidi po celém světě a nevyhnula se ani Bohdalovu.

Více..

První světová válka

Osudné výstřely, které v létě roku 1914 usmrtily rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, se staly záminkou k rozpoutání 1. světové války. 25. července 1914 byla vyhlášena v Rakousku-Uhersku částečná, 31. července 1914 všeobecná mobilizace. Pozdě do noci očekával Bohdalov příchod komisaře s vyhláškou. Dočkal se o jedné hodině po půlnoci, tedy 1. srpna 1914. Povoláni byli do zbraně 38 letí a mladší. Ke svým útvarům měli nastoupit do 24 hodin. „Bylo to smutné loučení, neboť většina z nich zanechávala v slzách doma ženy a děti. Jedinou, třeba slabou útěchou bylo, že to za stávajících válečných vymožeností nemůže trvati dlouho. Což kdyby byli všichni tušili, že to potrvá 4 roky a narukují muži od 18 do 50 let“. Tolik zaznamenal kronikář z pohnuté atmosféry doby i s nadhledem a znalosti věcí, kterých byl svědkem a zaznamenal je v době pozdější. Mobilizováno bylo 188 bohdalovských mužů, 23 z nich v průběhu války padlo, 9 bojovalo v legiích. Jména i stručné osudy mobilizovaných jsou pečlivě zaznamenány v místní kronice.

Z dějin Bohdalova

Na základě historie Vysočiny se dá předpokládat, že Bohdalov byl založen asi v 1. polovině 13. století zemědělskými osadníky. Zřejmě do těchto míst přišli z oblasti Bítešska a Osového.

Více..

Povýšení obce na Městys

Rozhodnutím č. 18 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 12. dubna 2007 stanovil Miloslav Vlček, tehdejší předseda Poslanecké sněmovny, obec Bohdalov městysem.

All Rights Reserved, BOHDALOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran), které mohou být pro návštěvníka Webových stránek zajímavé, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.