Kontakt

Městys Bohdalov
Bohdalov 250
592 13 Bohdalov

tel.: 566 677 137
bohdalov@bohdalov.cz
IČ: 00294004
DIČ: CZ00294004
ID dat. schránky: 8qnbffj

Bankovní spojení

KB Žďár nad Sázavou
4126 751 / 0100

Úřední hodiny

Po   8:00 — 17:00
St   8:00 — 17:00

Zahájení provozu sběrného dvora

Městys Bohdalov zahajuje středu 20. května 2020

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

 Občané mohou ve sběrném dvoře bezplatně odevzdávat tyto odpady:

v  papír

v  plasty

v  sklo, tabulové sklo 

v  použité jedlé oleje z domácností v  plastových, dobře uzavřených nádobách (PET) zašroubovaných na závit

v  objemný odpad

v  elektro odpad

v  pneumatiky

v  kovy

v  stavební odpad z drobných úprav domácností

v  textil, který není určen k dalšímu použití nebo nošení

v  nebezpečný odpad

Podrobně druhy odpadu zde

 

Provozní doba

středa  12.00 – 18.00 hod.

sobota 08.00 – 12.00 hod.

 

Občané budou přivezený, vytříděný odpad odevzdávat jednotlivě pověřenému pracovníkovi sběrného dvora.

Žádáme občany, aby odpady předávali průběžně, zbytečně se neshromažďovali v areálu sběrného dvora a netvořili dlouhé fronty na předání odpadů obsluze.

  

Upozorňujeme na zákaz v areálu sběrného dvora:

- volného pohybu osob

- zákaz kouření

- zákaz odnášení uloženého odpadu

- zákaz manipulace s plamenem