Shrnutí Tříkrálové sbírky roku 2021

Letošní Tříkrálovou sbírku podpořila především ochota druhých
pomáhat v nelehkých dnech

Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem v tradičních časech, a to v neděli 24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný výsledek, byly potřeba ještě necelé tři týdny navíc, kdy docházelo ke sčítání statických kasiček umístěných v obcích žďárského okresu.

Celkem bylo rozdáno 320 kasiček. V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky a představitelé jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264 Kč. Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla službám žďárské Charity 533 108 Kč (stav k 12. 2.). Přestože letošní výtěžek zaznamenal oproti letům předchozím pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, ke kterým došlo v reakci na dodržování vládou vydaných nařízení a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit zdraví jak koledníků, tak i dárců.

„Začátkem ledna bylo rozhodnuto, že se kontaktní koleda v ulicích obcí neuskuteční. Celá sbírka se tak během několika dní musela zrealizovat v třetí připravované variantě, která tuto kampaň umožňovala pouze se statickými kasičkami bez tradičních zvyků. Přesunuta byla současně i do online prostoru,“ upřesňuje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem tříkrálových asistentů a všech podporovatelů z celého okresu, kteří dobrovolně pomáhají při realizaci největší sbírkové kampaně v České republice, bylo počátkem měsíce ledna co nejrychleji vyjednat umístění tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech v obcích žďárského okresu. To se během několika dní úspěšně podařilo.

„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem viděla obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době celosvětové pandemie. Někteří z našich asistentů prožívali velmi smutné období, i přesto své poslání vykonali a podpořili naše služby skutky, které nám pomohou jít dále. Někdy jsem ztrácela i slova, protože jsem si uvědomila, jak v některých lidech je tato královská tradice hluboce zakořeněná. Osobně to beru jako závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou koordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ doplňuje Michaela Kuchtová.


Kde pomůže výtěžek letošního ročníku?
Do roku 2021 vstoupily mnohé neziskové organizace, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné služby, služby prevence a další, s obavami, jak se budou nastávající měsíce vyvíjet. Bohužel už nyní jsou známy první informace o výsledcích dotačních řízení části donátorů, které ukazují, že jimi poskytnuté finanční prostředky jsou nedostatečné a mnohdy na nižší úrovni než v minulém roce. Je tedy velmi pravděpodobné, že finance získané z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, kteří je potřebují a bez nichž se neobejdou.

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou
„Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní mimořádnou Tříkrálovou sbírku. Ať už se jedná o naše dobrovolné spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednotlivých městech a obcích, kteří nám pomáhali s umisťováním tříkrálových pokladniček na veřejná místa, s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky, a kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou situaci. Velké díky patří starostům obcí a kněžím, kteří s námi také velmi vstřícně spolupracovali. Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky ve svých provozovnách. Díky všem dárcům, kteří to měli letos náročnější, protože si nás museli sami najít a svůj příspěvek donést na určené místo či darovat prostřednictvím on-line koledy. Zároveň děkuji také všem, kteří se zapojili do naší tříkrálové benefice na sociálních sítích. V neposlední řadě patří moje velké poděkování i mým kolegyním, koordinátorce Tříkrálové sbírky Michaele Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, pro které byla letošní Tříkrálová sbírka též náročnější než ty předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje závěrem ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená.

Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021,
a to přes webovou stránku
www.trikralovasbirka.cz Nutné je zde uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu. Děkujeme!

 

podekovani trikalova sbirka 2021

 

 

 

11. 6. 2022
11:30

Den Žďáru 2022

29. 2. 2020
10:30

Masopust

22. 2. 2020
22:00

Chovatelský ples

All Rights Reserved, BOHDALOV © 2020 Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.
Používají se ke sledování preferencí uživatele Webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran), které mohou být pro návštěvníka Webových stránek zajímavé, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.